Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

1.png

Stichting

Het Meldpunt PURslachtoffers is opgericht op 21 februari 2013, ongeveer een jaar na de eerste meldingen in de media na klachten ontstaan door PURisolatie in woningen. Sinds 12 december 2014 is het Meldpunt ook een stichting geworden.

Doel:

De bewustwording van de gevaren van gespoten PURisolatie in de woonomgeving in de breedste zin des woords, daaronder begrepen het verstrekken van informatie rond de gevaren van gespoten PURisolatie in de woonomgeving aan belanghebbenden, het bevorderen van onafhankelijk onderzoek strekkende tot het adequaat in kaart brengen van de gevaren van gespoten PURisolatie en het ondersteunen van slachtoffers van gespoten PURisolatie in de breedste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a) Het bevorderen van het doen van onafhankelijk onderzoek rondom de veiligheid van gespoten PURisolatie, door de politiek (op nationaal en Europees niveau), en overige instanties actief te informeren en tot het doen van dat onderzoek te bewegen, dan wel fondsen te gaan werven om dit te laten doen.

b) Het bevorderen van het schadeloos stellen van de slachtoffers: het voorzien van slachtoffers van de noodzakelijke inhoudelijke informatie rond PURisolatie ten behoeve van juridische procedures, en het zo mogelijk werven van de financiële middelen voor het ondersteunen daarvan.

c) Het onderhouden van een website, waarop informatie rondom PURisolatie zal worden gepubliceerd, het versturen van persberichten, eventuele andere publicaties, en het passief en actief informeren van de media en relevante instanties.

Beleidsplan:

Om deze doelen te realiseren zal een aantal stappen moeten worden ondernomen.

  • Het werven van fondsen om onderzoeks- en publiciteitsdoeleinden te kunnen realiseren. Ook zullen wij financiële ondersteuning vragen van al diegenen die onze doelstellingen ondersteunen.
  • Ons communicatieplan is erop gericht om onze doelgroepen van relevante informatie te voorzien. Dit kan informatie zijn op het gebied van regelgeving- en wetgeving, wetenschappelijk nieuws en nieuws over bedrijven in de branche. De informatie is erop gericht om onze doelstelling te bereiken. De communicatiemiddelen zijn onze website, persberichten, het publiceren van artikelen, en andere relevante publicaties.
  • Wij zoeken contact met de direct verantwoordelijken op het gebied van PURisolatie, zowel op het gebeid van regelgeving, als productveiligheid en consumentenbescherming maar ook met de industrie zelf. Anderzijds zoeken we contact met wetenschappers op dit gebied. Hierbij zal de stichting het standpunt en het belang van de slachtoffers direct verwoorden. Dit heeft tevens een preventieve werking voor PURgebruik in de toekomst.
  • Van 2012 tot en met 2014 is het gelukt om het PURprobleem op de kaart te zetten. Het is ons gelukt om de problematiek onder de aandacht te houden en de omvang van het probleem te schetsen. Maar we zijn nog niet klaar. We willen het PURprobleem nog duidelijker op de kaart zetten. Dit lukt steeds beter; we hebben steeds meer contacten op hoog niveau, in binnen- en buitenland. Ons werk is pas klaar als er voor de slachtoffers een bevredigende oplossing is gevonden en als er in de toekomst geen nieuwe slachtoffers meer kunnen vallen.

Donaties:1.png

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren hebben wij uw steun hard nodig. U kunt de Stichting Meldpunt PURslachtoffers steunen door een donatie te doen. De stichting mag schenkingen ontvangen tot €2.111,- belastingvrij.

Sinds 15 april 2015 heeft stichting de ANBI-status gekregen. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: zie: belastingdienst. Door deze status, is het makkelijker om schenkingen te ontvangen en kunnen we onze doelen nog beter verwezenlijken. Het Meldpunt PURslachtoffers verwelkomt donaties op onderstaand rekeningnummer.

Wat is een ANBI (algemeen nut beogende instelling): klik hier

Meer informatie over belastingvoordelen voor schenkingen bij een ANBI: klik hier

Administratief:

RSIN /fiscaal nummer: 8546.38.465

KVK-nummer: 62083155

Triodosbank: NL64 TRIO 0198 0690 06

De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken

Bestuur:

Voorzitter: M.Palalic

Secretaris: vacature

Penningmeester: G. Grubben


De bestuurders ontvangen geen salaris, alleen een onkostenvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Financieel jaarverslag 2017 Stichting Meldpunt PURslachtoffers.docx

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Meldpunt PURslachtoffers.docx

info@meldpuntpurslachtoffers.nl

Vestigingsplaats: Gemeente Dordrecht