Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

18-06-2014: Kennisplatform Gespoten blijft beweren dat PUR veilig is

In hun publicatie van 22 mei 2014 blijft het Kennisplatform Gespoten PUR herhalen dat het verwerken van PUR tot vloerisolatie een veilig proces is. Er wordt gesproken over een wederom aangepaste richtlijn naar aanleiding van het RPS-rapport en het aandringen op certificering van isolatiebedrijven. Verder heeft een GGD-rapport `tot op heden geen directe link heeft kunnen leggen tussen de ervaren gezondheidsklachten en gespoten PUR vloerisolatie`.

Volgens het Meldpunt PURslachtoffers is het blijven aanscherpen van regelgeving een teken aan de wand. Onze laatste melding van juni 2014 toont aan dat er nog steeds onveilig wordt gespoten en dat de zelfregulering van de PURbranche faalt. Ook wijst het Meldpunt op regelgeving in de Verenigde Staten, waar de sensibiliserende isocyanaten in PURschuim op de lijst van gevaarlijke stoffen zijn geplaatster en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van PURschuim zonder isocyanaten. Inmiddels heeft het Meldpunt de GGD-rapporten opgevraagd en tot op heden niet ontvangen.

http://www.gespotenpurschuim.nl/laatste-nieuws/

______________________________________________________________________________

12 maart 2014: Met het nieuwe RPS-onderzoek is weer tijd gekocht voor de industrie

`Minister Blok doet geen nader onderzoek naar gespoten pur-isolatie, want 'Europa heeft isocyanaat niet op de kandidatenlijst staan'. Het Kennisplatform Gespoten Purschuim heeft wel onderzoek laten doen en stelt op grond daarvan dat polyurethaan veilig in kruipruimtes kan worden toegepast.`

“Als ze tijd willen rekken is dat gelukt”, reageert Gabriëlle Bosch van het Meldpunt Pur-slachtoffers. “Pur-schuim hoort niet in een woning thuis. Er is geen veilige onderwaarde voor sensibilisering door isocyanaat (een bestanddeel van gespoten pur - red.). De stof staat in de top 3 van sensibiliserende stoffen."

http://www.cobouw.nl/nieuws-kort/algemeen/2014/03/04/als-ze-tijd-willen-rekken-is-dat-gelukt

http://www.mednet.nl/nieuws/id7443-minister-blok-wil-advies-gezondheidsraad-over-gevaar-isolatiemateriaal.html

http://www.gespotenpurschuim.nl/laatste-nieuws/

De vereniging Eigen Huis neemt net als bij het TNO-rapport weer de conclusies van de industrie over:

http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2014/499381-kennisplatform-pur-veilig-voor-kruipruimtes/

Verdere reacties:
http://www.aannemervak.nl/bouwpraktijk/gespoten-purschuim-veilig/?utm_campaign=2270644&utm_content=24987238928&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

______________________________________________________________________________

21-01-2014: Het Kennisplatform Gespoten PUR doet aanvullend onderzoek naast TNO


In Respons 4, uitgave van RPS-onderzoeksbureau vertelt Erik Vangronsveld, voorzitter van het Kennisplatform gespoten PURschuim dat de branche haar verantwoordelijkheid heeft genomen door de veiligheidsmaatregelen aan te scherpen (toevoeging Meldpunt: eind februari 2013) en aanvullend onderzoek te doen naast het TNO-rapport, met behulp van bureau RPS.


Erik Vangronsveld (Kennisplatform Gespoten PURschuim): “Dit soort gedetailleerde en complexe onderzoeken zijn voor deze toepassing nog nooit gebeurd”.


Zijn uitspraken maken de volgende zaken duidelijk:

  1. Over het TNO-rapport-deel1: “Iedereen zat op dat rapport te wachten, maar er bleven veel vragen onbeantwoord.” Dit zijn exact de woorden van minister Blok in zijn brief aan de Kamer (11-09-2013), na het TNO-rapport deel 1 + 2: “Wat dat betreft laat het onderzoek nog veel vragen onbeantwoord.”
  2. “In tegenstelling tot het onderzoek van TNO wordt specifiek gekeken naar de waarden zoals ze in de praktijk in het verwerkingsproces voorkomen.” Het wordt het Meldpunt niet duidelijk wordt waarom TNO dit niet heeft onderzocht.
  3. In het kader van de eerdere TNO-rapporten zijn in totaal 17 woningen onderzocht. Door RPS zijn in opdracht van het Kennisplatform aanvullende metingen voor, tijdens en na het spuiten verricht in 7 woningen. De conclusies van de laatste zijn nog steeds niet beschikbaar. De eerste analyses laten zien dat de resultaten overeenstemmen met die van TNO. Externe experts buigen zich daar nog over. Welke experts dit zijn wordt niet vermeld. Het Meldpunt wacht de resultaten met belangstelling af.
  4. “Nederland is koploper als het gaat om het gebruik in kruipruimten en vanuit dat land zijn de meeste klachten gekomen.”
  5. Op de vraag “En als de resultaten toch tegenvallen?”, antwoordt Vangronsveld: “Dan nemen wij onze verantwoordelijkheid". Tot nu werden slachtoffers nog niet voor de geleden schade gecompenseerd.
  6. Vangronsveld stelt: “Dit soort gedetailleerde en complexe onderzoeken zijn voor deze toepassing nog nooit gebeurd”. Het Meldpunt vraagt zich af hoe dat kan dat bij een in de literatuur bekend schadelijk product? Moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van productaansprakelijkheid wegens gebrekkig vooronderzoek en tekortschietende informatie? Een van de PUR-producenten, Nestaan, is al aangeklaagd door de slachtoffers.
  7. Gespoten PUR in daken en zolders staat ook op de onderzoeksagenda. Het Meldpunt ontvangt daar ook meldingen over, evenals meldingen over werken met PURschuim uit busjes en het boren in vaste PURplaten.

De heer Vangronsveld heeft het Meldpunt laten weten “dat tot op heden het verband tussen de gezondheidsklachten en gespoten PUR schuim niet is aangetoond.”

Het Meldpunt verwijst naar de brief van Minister Blok d.d. 29 augustus 2013 en naar het feit dat de Minister inmiddels de Gezondheidsraad heeft verzocht daaromtrent te rapporteren. Het Meldpunt wijst ook op het feit dat de Council of the European Union op 6 februari 2013 de sensibiliserende stoffen op de lijst van Substances of very high concern, or equivalent concern heeft gezet.

Verder meldt Vangronsveld ter conclusie: "Voor gespoten purschuim is er tot nu toe geen bewijs dat het niet veilig zou zijn voor de verwerker en de omgeving".

Het Meldpunt PURslachtoffers stelt daar de uitgebreide publicaties tegenover, te vinden op onze site, die een ander verhaal vertellen. Het Meldpunt heeft ook van PUR-werknemers in totaal 15 klachten ontvangen. Verder wijst het Meldpunt op de twee laatste artikelen van Verschoor waarvan een met de beschrijving van een bijna fatale afloop na een spouwmuurisolatie met PURschuim en een overzichtsartikel waarin duidelijk wordt dat er door het toegenomen gebruik van PURschuim zowel arbeidsgerelateerd als op consumentenniveau steeds meer ziektegevallen ontstaan.

Het Meldpunt wijst erop dat de geschiedenis van de asbestzaken laat zien wat er gebeurt als de overheid zich te laat druk maakt om het werken met gevaarlijke stoffen. Het Meldpunt spreekt de hoop uit dat asbesttoestanden door de overheid worden voorkomen.


Het volledige interview met de voorzitter van het Kennisplatform gespoten PURschuim is te vinden:
http://www.rps.nl/content/magazines/rps-respons-4.pdf

Bovenstaand artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 16-01-2014 verscheen op onze site. Enkele passages zijn op verzoek van het Kennisplatform gespoten PUR aangepast.

16-01-2014: Eric Vangronsveld erkent tekortkomingen TNO ONDERZOEKEN en ziet parallel in DE OMVANG VAN HET pur-gebruik en het aantal slachtoffers IN NEDERLAND.

In Respons, uitgave van RPS-onderzoeksbureau vertelt Eric Vangronsveld, voorzitter van ISOPA en het Kennisplatform Gespoten PUR dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt door de veiligheidsmaatregelen aan te scherpen en aanvullend onderzoek te doen na het TNO-rapport met behulp van bureau RPS.

Zijn uitspraken maken de volgende zaken duidelijk:

1 In tegenstelling tot wat in het TNO-rapport vermeld is, zijn er niet 3 maar in totaal 3+7 = 10 woningen gemeten tijdens aanbrengen van gespoten PUR. HET MELDPUNT VRAAGT ZICH AF Waarom de MEETWAARDEN van de overige woningen niet WORDEN gepubliceerd?

2 Het Kennisplatform erkent dat DE TNO-rapportAGES tekortschietEN VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VOORLIGGENDE VRAGEN NAAR DE RISICO`S VAN PUR.

3 In tegenstelling tot DE TNO-RAPPORTAGES IN OPDRACHT VAN DE ISOLEERDERS, wordt DOOR ISOPA IN 7 AANUVLLENDE WONINGEN tijdens HET spuiten gemeten.

4 Externe experts buigen zich daar nog over de resultaten van DIT RPS-onderzoek. Welke wetenschappers dit zijn WORDT niet vermeld.

5 Als de resultaten tegenvallen zullen ze hun verantwoordelijkheid nemen, tot nu toe is dit niet gebeurd.

6 Vooraf zijn de huidige complexe onderzoeken niet gebeurd: Hoe kan dat bij een bekend schadelijk product? MOET ERVAN UITGEGAAN WORDEN DAT er sprake is van

product-aansprakelijkheid wegens gebrekkig vooronderzoek en

tekortschietende informatie? Een van de PUR-producenten, Nestaan, is AL aangeklaagd door de slachtoffers.

7 Nederland is koploper bij het aanbrengen VAN PUR, en laat bijgevolg, ook de meeste klachten zien. Dat geeft dus aan dat als er meer met voor de gezondheid gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, er ook meer slachtoffers vallen.

8 De asbestzaken laten zien wat er gebeurt als de overheid zich niet druk maakt om het werken met gevaarlijke stoffen. Totdat er slachtoffers vielen. HET MELDPUNT SPREEKT DE HOOP UIT DAT ASBESTTOESTANDEN DOOR DE OVERHEID WORDEN VOORKOMEN.

9 Gespoten PUR in daken en zolders staat ook op de onderzoeksagenda. Het Meldpunt ontvangt daar ook meldingen over, even als meldingen van werken met puRsschuim uit busjes en het boren in vaste PURplaten.

Op de extra veiligheidsmaatregelen heeft het Meldpunt PURslachtoffers al gereageerd met de woorden dat deze eigenlijk een `mea culpa` inhoudEN van de branche. Voor wat betreft het aanvullende onderzoek weet de heer Vangronsveld al te melden "dat de resultaten overeenstemmen met die van TNO". Verder meldt hij ter conclusie: "voor gespoten purschuim is er tot nu toe geen bewijs dat het niet veilig zou zijn voor de verwerker en de omgeving". Het Meldpunt PURslachtoffers stelt daar tegenover de uitgebreide publicaties te vinden op onze site dat dit niet het geval is. HET MELDPUNT HEEFT OOK VAN PURSPUITERS IN TOTAAL .. KLACHTEN ONTVANGEN Verder wijst het Meldpunt op de twee laatste artikelen van Verschoor met de bescrhijving van een bijna fatale afloop na een spouwmuurisolatie met PURschuim en een overzichtsartikel waarin duidelijk wordt dat door het toegenomen gebruik van PURschuim zowel arbeidsgerelateerd als op consumentenniveau steeds meer ziektegevallen geeft.

______________________________________________________________________________

18 september 2013: Kennisplatform Gespoten PUR:

Gespoten PURschuim niet de oorzaak van 37 gezondheidsklachten in Friesland, in 10 gevallen loopt het onderzoek nog

http://www.gespotenpurschuim.nl/laatste-nieuws/

Reactie Meldpunt PURslachtoffers: http://www.omropfryslan.nl/nijs/sunensklachten-oer-pur

______________________________________________________________________________

13 september 2013: Kennisplatform Gespoten PUR:

Tweede Kamer uit vertrouwen in stappen die de PURisolatie sector zet

http://www.gespotenpurschuim.nl/laatste-nieuws/

Reactie Meldpunt PURslachtoffers: onze reactie op de commissiebrief.

______________________________________________________________________________

13 september 2013: Actieplan PUR-isolatie van Kennisplatform Gespoten PUR lijkt mea culpa.

Het Actieplan van het Kennisplatform Gespoten PUR toont aan dat de situatie voor de lancering van dit plan risicovol was voor zowel de bewoners als de werknemers. Juist door de gebrekkige verwerking van PUR, het ontbreken van voorlichting, controle en een degelijk sanctiebeleid zijn er situaties ontstaan waardoor er slachtoffers konden vallen. De rol van de door de sector betaalde toezichthouder IKOB BKB wordt hierdoor ongeloofwaardig. Het Meldpunt mist in het Actieplan de samenwerking met onafhankelijke deskundigen, een stem voor de slachtoffers en een ruimhartige compensatieregeling en garantieregeling voor de slachtoffers. Het Meldpunt treedt graag in overleg.

Het Kennisplatform juicht verscherpte regelgeving en toezicht toe. Die regelgeving en toezicht zullen echter van overheidswege moeten komen. Er is nu sprake van een situatie van de slager die zijn eigen vlees keurt. Certificering wordt niet verplicht gesteld. De parallel met de veiligheidseisen aan asbestsanering dringt zich op. Het Meldpunt roept de Minister op tot actief ingrijpen.

Ingewikkelde spagaat
De door het Kennisplatform geformuleerde aanscherping van het beleid is niet uit de lucht komen vallen. Blijkbaar kon het bestaan dat er onzorgvuldig met voor de gezondheid gevaarlijke chemische stoffen werd gewerkt zonder dat hier goed toezicht op was en de gezondheid van burgers gevaar liep. Aan de ene kant verscherpt de PUR- en isolatie-industrie nu het toezicht, maar aan de andere kant worden tot nu toe alle claims over gezondheids- en vermogensschade, in samenwerking met de GGD en IKOB BKB, voluit ontkend en verworpen. Hiermee heeft de industrie zich in een ingewikkelde spagaat gemanoeuvreerd.

Lees hier het persbericht van het Kennisplatform.

Lees hier de volledige reactie van het Meldpunt.

______________________________________________________________________________

30 augustus 2013 : Reacties TNO-onderzoek van de isolatiebranche:

NUON:

`De conclusie van TNO is dat de onderzoeken die door TNO zijn uitgevoerd geen ondersteuning geven aan een mogelijk verband tussen het aanbrengen van PUR vloerisolatie en eventuele gezondheidsklachten. Gespoten PUR vloerisolatie kan veilig worden toegepast.`

Daar zijn de meningen over verdeeld.

`Nuon zal de bestaande klachten zorgvuldig afhandelen.` Het Meldpunt wacht met belangstelling de voorgestelde stappen van Nuon af met betrekking tot de getroffen families.

http://nieuws.nuon.nl/nuon/gespoten-pur-vloerisolatie-kan-veilig-worden-toegepast

Kennisplatform Gespoten PUR:

`Gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast, concludeert het Kennisplatform gespoten PURschuim op basis van onafhankelijk onderzoek door TNO.`

Het Meldpunt wil hierbij opmerken dat het onderzoek in opdracht van de sector heeft plaatsgevonden.

http://www.gespotenpurschuim.nl/laatste-nieuws/

Reactie Meldpunt PURslachtoffers:

TNO-rapport erkent de klachten, maar laat belangrijkste vraag onbeantwoord

Met minister Blok moet het Meldpunt PUR-slachtoffers constateren dat hoewel TNO erkent dat de klachten kunnen worden veroorzaakt door PUR-isolatie, het rapport de belangrijkste vraag onbeantwoord laat: 'Hoe kon het gebeuren dat minstens 500 mensen eenduidige klachten hebben gekregen na PUR-isolatie?' Het Meldpunt ziet deze vraag graag beantwoord door een onafhankelijk representatief onderzoek.

Lees het volledige persbericht.

______________________________________________________________________________

22 juli 2013: Marktstudie toont toename gebruik PUR-schuim

Het Kennisplatform Gespoten PUR-schuim maakt melding van de verschijning van een rapport van het Duitse marktonderzoeksbureau Ceresana, getiteld `Polyurethanes and Iscocyanates (MDI&TDI)`. Het rapport kost `vanaf 2100 euro`. Een samenvatting is gratis. Bottom line: het gebruik neemt toe. Overigens is niet duidelijk wie de opdracht heeft gegeven tot dit onderzoek.

In die samenvatting wordt ook melding gemaakt van het gebruik van PUR als `building insulation`. Wat opvalt is dat men het hier heeft over `the use as insulating material in the form of blocks or sheets` en dus niet over gespoten PUR.

______________________________________________________________________________

13 juni 2013: Kennisplatform Gespoten PURschuim gelanceerd

"Lancering van Kennisplatform Gespoten PURschuim, een sectorbreed initiatief voortgekomen uit vragen die in de samenleving leven rondom de veiligheid van gespoten PURschuim. Het platform wil duidelijkheid scheppen richting bewoners en andere betrokkenen, en de juiste toepassing van gespoten PURschuim bevorderen. Door kennis te bundelen en door onderzoek, trainingen & aangescherpte certificering wil het platform ook in de toekomst een veilige toepassing van gespoten gespoten PURschuim realiseren."

Het volledige bericht op de website van het Kennisplatform.

Reactie Meldpunt PURslachtoffers:

Het Meldpunt PUR-slachtoffers heeft met interesse kennis genomen van de lancering van het Kennisplatform Gespoten PURschuim. Daarin stellen de samenwerkende partijen in de PUR-industrie hun verantwoordelijkheid te nemen voor het goed toepassen van gespoten purschuim, vanwege de ontstane maatschappelijke onrust over de veiligheid van purschuim. Wij zien dat de maatregelen die nu zijn aangekondigd, een minder strenge versie vertegenwoordigen van de maatregelen die Isopa eerst voorstelde. Verder wordt er niets gezegd over de positie van de slachtoffers die er tot nu toe zijn. Het Meldpunt dringt aan op een onafhankelijk onderzoek, waarin er niet alleen naar meetresultaten wordt gekeken, maar tevens naar de gezondheidsproblemen van de slachtoffers. Inmiddels hebben zich 140 mensen bij ons gemeld.

Lees hier ons volledige persbericht.

_______________________________________________________________________________

7 maart 2013:

Directeur ISOPA zegt mee te voelen met de slachtoffers en dat de oorzaak van de klachten ligt bij de isolatiebedrijven die de regels niet hebben gevolgd en doordat de mensen in hun huizen mochten blijven tijdens het aanbrengen.

http://www.europeanplasticsnews.com/subscriber/rss2.html?cat=1&id=2657

_______________________________________________________________________________

25 februari 2013: Volgens isolatiebedrijf Pluimers is er niets aan de hand:

http://www.pluimers.nl/consument/hoe-werkt-isolatie/reactie-n-a-v-negatieve-berichtgeving-omtrent-pur-vloerisolatie

Toevoeging 26-2: Lees ook bijlage 2 in het persbericht dat we o.a. hierover hebben uitgebracht. Meer statements van Pluimers.

_______________________________________________________________________________

23 februari: Volgens NUON is de wil van de branche-organisatie Isopa geen wet:

"We gaan daar nu over in gesprek met Isopa. Want, dat de brancheorganisatie dit eist, wil niet zeggen dat het wetgeving is."

Lees het hele artikel uit het Noord-Hollands Dagblad.

_______________________________________________________________________________

25 juli 2012: Reactie Venin, Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland:

`Tot op heden zijn er geen feiten bekend die aanleiding geven de manier waarop vloeren met PUR worden geïsoleerd aan te passen. Zodra de onderzoeksresultaten van het TNO-onderzoek bekend zijn zal VENIN in overleg met NVPU en IKOB-BKB overleggen of er aanpassingen in de werkwijze noodzakelijk zijn.`


http://www.venin.nl/Mogelijke%20gezondheidsklachten%20PUR.pdf

_______________________________________________________________________________

Vrijdag 01 juni 2012: Reactie Nuon op tweede uitzending Nieuwsuur PUR-slachtoffers:


Meer problemen met PUR-schuim vloer Nuon


'Roddenhof stelt dat Nuon niet goed is omgegaan met de klachten van de families. "We zijn verzand in brievenschrijverij." Volgens hem had iemand toen de klachten binnenkwamen in de auto moeten stappen om de problemen samen met de klanten op te lossen.'


http://www.nieuws.nl/699952

_______________________________________________________________________________

Reactie PUR-fabrikanten NVPU na de eerste Nieuwsuuruitzending over het eerste PUR-slachtoffer op de NOS-site:

'Geen gevaren voor de gezondheid

Het is onjuist om de wijze waarop in de VS gespoten PUR-schuim wordt verwerkt te vergelijken met de toepassing daarvan onder vloeren met kruipruimten in Nederland. In de VS kent men over het algemeen geen kruipruimten in woningen en wordt spuitschuim aangebracht op de wanden aan de binnenzijde van de woning, dus daadwerkelijk in het leefgedeelte. Dat zijn zeer belangrijke verschillen met de Nederlandse situatie. Er zijn daarnaast nog verschillen in de wijze van aanbrengen, de woonsituatie en de oppervlaktes. Op basis van dit artikel met betrekking tot de situatie in de VS kan ons inziens daarom geen enkele houdbare conclusie worden getrokken met betrekking tot de situatie in Nederland.'


http://nieuwsuur.nl/onderwerp/369200-reactie-purfabrikanten-nvpu.html

_______________________________________________________________________________

Reactie NVPU na eerste Nieuwuuruitzending op hun site:


`Geen gevaren voor de gezondheid


Hoewel wij het uiteraard ten zeerste betreuren dat de familie Thier gezondheidsklachten heeft, zijn wij van oordeel dat geenszins vaststaat dat deze een relatie hebben met het aangebrachte isolatiemateriaal.De NVPU wil dan ook benadrukken dat er een onvoldoende basis is om een gefundeerde relatie te leggen tussen gevaar voor de gezondheid en de toepassing van gespoten PUR-schuim in woonsituaties. Iedere suggestie daartoe is onzorgvuldig en zal daarnaast leiden tot imagoschade voor de leden van de NVPU hetgeen voor hen zeer nadelige gevolgen kan hebben.
Het verwerken van gespoten PUR-schuim wordt objectief getoetst en bewaakt middels een intensief controlemechanisme door het onafhankelijke en hiertoe geaccrediteerd instituut IKOB- BKB. IKOB- BKB heeft laten weten dat bij de frequente controlebezoeken en de inspectie van het verwerken van gespoten PUR-schuim en het eindresultaat daarvan, nog nooit onregelmatigheden zijn gevonden. IKOB- BKB controleert in Nederland alle geaccrediteerde verwerkers voor deze toepassing.'


http://www.nvpu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=71:reactie-naar-aanleiding-van-nos-berichtgeving&catid=1:latest-news&Itemid=81