Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout


Methyleendifenyldi-isocyanaat of MDI is een organische verbinding met als brutoformule C15H10N2O2. Het is een isocyanaat dat door reactie met een polyol omgezet kan worden in een polyurethaan. Het belangrijkste structuurisomeer in commerciƫle MDI is 4,4'-difenylmethaandi-isocyanaat.

Isomeer cas-nummer einecs

4,4'

101-68-8

202-966-0

Methyleendifenyldi-isocyanaat wordt in een aantal stappen bereid. Een veel gebruikt proces gaat uit van aniline dat metformaldehyde en een katalysator gecondenseerd wordt tot DADPM (diaminodifenylmethaan). De aminogroepen in DADPM reageren vervolgens met fosgeen, waarbij methyleendifenyldi-isocyanaat en gasvormig waterstofchloride ontstaan. Na de synthese volgen nog stappen om de verschillende isomeren en nevenproducten van elkaar te scheiden.

Methyleendifenyldi-isocyanaat is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Kortstondige blootstelling aan MDI-deeltjes in de lucht veroorzaakt tranende ogen. De stof kan de werking van de longen verstoren.

Herhaald of langdurig contact met methyleendifenyldi-isocyanaat kan de huid gevoelig maken; bij personen die al voor andere di-isocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen allergische reacties optreden. Herhaalde of langdurige inademing kan astma veroorzaken.

De Europese Commissiewil sinds 2-10-2007 het op de markt brengen en gebruiken van consumentenproducten die MDI bevatten, beperken.[2] Bij het gebruik van dergelijke producten zou men beschermingsmiddelen moeten gebruiken: handschoenen en eventueel ook een stoffilter voor de mond.

Uit de risicobeoordeling voor MDI is gebleken dat de risico's bij gebruik van MDI bevattende preparaten door consumenten moeten worden beperkt in verband met blootstelling door inademing en via de huid. Om die risico's te voorkomen en weg te nemen mag het op de markt brengen met het oog op levering aan het grote publiek van MDI bevattende preparaten alleen worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

Bron: Http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/uri=CELEX:52007PC0559&from=NL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Methyleendifenyldi-isocyanaat