Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Slachtoffers uit de isolatiebranche en industrie

foto1_1359928763.jpgfoto2_1359928906.jpg

Mensen die regelmatig werken met PUR- en isocyanaathoudende producten, lopen het risico te worden gesensibiliseerd voor deze stoffen.


Het gaat daarbij om:


• Kitten en lijmen
• Coatings, vernissen en lakken
• PUR-schuim (een- en tweecomponenten)
• Kunststoffen
• Rubber
• Verpakkingsmaterialen
• Lijmen
• Foam
• Autostoelen
• Meubilair
• Oppervlaktecoatings
• Medische materialen.
• Pesticiden


Ondanks beschermende maatregelen raakt 0 tot 30% van de werknemers gesensibiliseerd. Ook worden de voorgeschreven veiligheidsmaatregels soms niet in acht genomen en komen mensen toch in aanraking met deze stof. Sensibilisering treedt op na langdurige lage doses van isocyanaat of in een keer een hele hoge dosis.


Door sommigen wordt gesproken over een strengere regelgeving in Nederland en het verlagen van de maximaal toegestane dosis waaraan je mag worden blootgesteld. In de VS is de regelgeving al strenger en wordt ook opgeroepen tot nog strengere naleving van de richtlijnen en verlaging van de toegestane dosis.


Wij vragen werknemers die met deze producten werken en hierdoor klachten hebben ontwikkeld deze bij ons te melden. Wij kunnen het verhaal al dan niet anoniem op onze site opnemen. Zo willen wij aandacht vragen voor de gevaren van het werken met deze stof en pleiten voor de aanpassing en verscherping van de regelgeving.


Ook vragen we deze werknemers het natuurlijk allereerst te melden bij hun huisarts, bedrijfsarts en werkgever. Een kanttekening hierbij is dat soms de oorzaak niet wordt onderkend door bedrijfsartsen. Zij hebben daarin een vreemde positie, omdat ze een beroepsziekte moeten melden tegen het belang van hun opdrachtgever (de werkgever) in. Wat maakt dat er minder goed geregistreerd wordt; het fenomeen van onderrapportage is algemeen bekend.

Daarom roepen wij deze werknemers op hun klachten ook te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Deze erkent isocyanaatastma als een beroepsziekte:: http://www.beroepsziekten.nl/ en bij het Bureau Beroepsziekten van het FNV (als ze lid zijn): http://www.fnv.nl/lidmaatschap/bureau_beroepsziekten_fnv/ of bel 020 – 5816 692


Verder raden wij deze mensen aan hun recht te halen via hun vakbond, rechtsbijstandsverzekeraar of een gespecialiseerde letselschade advocaat.

Richtlijnen van het NCvB voor het werken met sensibiliserende stoffen die beroepsziekten veroorzaken:

Registratierichtlijnen A 008 Isocyanaten


Door isocyanaten veroorzaakte ziekten: 1999-2001, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Registratierichtlijnen beroepsziekten 09-11-1999
http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/A008.pdf


Hieronder de hele lijst van sensibiliserende stoffen van de NCvB:

Registratierichtlijnen beroepsziekten:
http://www.ohcbv.nl/hulppagina/documenten/richtlijnen%20registratie%20beroepsziekten.pdf

Regelgeving IKOB BKB ten aanzien van het opspuiten van PUR-schuim:


Nationale beoordelingsrechtlijn (BRL 1332):Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim (02-01-2013):
http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/BRL%201332%20d.d.%202013-01-02.pdf

Uitvoeringsrichtlijn (URL27-101) - Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim (08-11-2011):
http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%2027-101%20d.d.%202011-11-08.pdf

ISOPA, European Diisocyanate & Polyol Producers Association:

Geeft duidelijke instructies aan de verwerkende industrie omtrent veiligheid.

http://www.isopa.org/isopa/index.php?page=health-safety

http://www.isopa.org/walkthetalk/index.htm

http://www.isopa.org/walkthetalk/NL_MDI%20module2(website%20version)%20(NEW%20VERSION).pdf

13-06-2001: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:


Reactie staatssecretaris Hoogervorst naar aanleiding van het rapport "Beroepsgebondenallergische luchtwegaandoeningen", uit 1999.

Beleidsreactie onderzoeksbevindingen

Naar mijn mening geeft het rapport reden voor ongerustheid over gezondheidseffecten, met name bij werknemers die polyurethaanhoudende coatings verspuiten.


Op beroepsmatige blootstelling aan chemische allergenen zijn de bestaande arbeidsbeschermingsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen van toepassing, die zijn vastgelegd in de arbowetgeving. De werkgever is verplicht de risico`s van blootstelling aan deze stoffen te (laten) inventariseren en evalueren. Bij mogelijke overschrijding van de MAC-waarden dient de werkgever blootstellingsreducerende maatregelen te nemen, bij voorkeur aan de bron.


http://docs.minszw.nl/pdf/actueel/0106/b_01_15520_chemische_allergenen.pdf

In de industrie zijn de gevaren bekend:


'Bij het opspuiten komen isocyanaten vrij welke door veelvuldig inademen blijvende astmatische klachten kunnen veroorzaken. Toch wordt er nauwelijks adembescherming gebruikt bij het verwerken van PUR-schuim, terwijl er prima oplossingen binnen handbereik zijn.'


http://www.imbemacleton.nl/ImbemaNieuws/nl_NL/214/Risico%E2%80%99s-werken-met-purschuim-onderschat

Regelgeving in de VS: zie ook Wet VS


• Quick Safety Tips for SPF (Spray Polyurethane Foam)
• Exposure potential
• Health Concerns