Op 3 september 2019 bood minister Ollongren de antwoorden aan, op de vragen inzake haar brief d.d. 22 mei 2019 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen, aan de Tweede Kamer.
lees meer