Op 6 november jl. organiseerde de Gezondheidsraad een hoorzitting over gespoten PUR-schuim. Als invulling van een door de Tweede Kamer aangenomen motie (TK 32847 nr. 348). heeft minister Ollongren de Gezondheidsraad gevraagd om een onderzoek in te stellen omtrent de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners.