Naar aanleiding van artikelen over PUR- problematiek, geschreven door journalist Thomas van Belzen van Cobouw en dankzij Kamervragen en moties m.b.t. PUR-isolatie van SP en CDA past Minister Ollongren het Bouwbesluit aan. Het Meldpunt juicht deze aanpassing toe, maar heeft nog wel een aantal kritische noten.