Verbod op gespoten purschuim is volgens het Meldpunt ook daarom noodzakelijk. Terwijl in veel Europese landen de uitstoot van broeikasgas gestaag daalt, stagneert in Nederland sinds 2012 deĀ  daling van de uitstoot van broeikasgas.