Op 28 november verscheen het advies van de Gezondheidsraad voor de grenswaarde van isocyanaten. Het advies is tot stand gekomen in de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en op het verzoek van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.