Meldpunt weet via WOB-verzoek een tipje van de sluier op te lichten Het Meldpunt heeft op 22 juni jl. een WOB-verzoek ingediend omtrent het “Protocol voor evidence-based diagnostiek van gezondheidseffecten door isocyanaten en PURschuim, gebruikt voor isolatie, bij bewoners en werknemers”, voorts te noemen PUR-protocol.