Bij onze Oosterburen ligt PUR al veel langer onder vuur. Het zijn de Duitsers die aandringen op strengere maatregelen t.a.v. PUR via Reach. Overigens zijn isocyanaten / MDI al in de hoogste gevarenzone ingeschaald.