Het gebruik van PUR-isolatie is omstreden vanwege de gevaren voor de gezondheid, de schadelijke effecten voor het milieu,  de slechte mogelijkheden voor recycling, de hoge kosten van scheiding en afvalverwerking, de chemische samenstelling en de brandgevaarlijkheid.