De staat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leed van slachtoffers van gespoten pur. Dat schrijft minister Ollongren in een brief aan het Meldpunt Purslachtoffers. Als er al iemand iets valt kwalijk te nemen dan zijn dat volgens haar de producenten en verwerkers.