Reactie Meldpunt Het Meldpunt PURslachtoffers stelde op 16 april 2018 de overheid, te weten het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van VWS aansprakelijk voor de schade: