In april werden n.a.v. een WOB-verzoek van het Meldpunt de ontwikkelingen rond het RIVM-rapport WOB - Isolatiematerialen en gezondheid voor eenieder inzichtelijk gemaakt.