OP 19 december 2017 heeft het Meldpunt een WOB-verzoek ingediend. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) wilde het Meldpunt openheid over het tot stand komen van het onderzoeksrapport “Isolatiematerialen en gezondheid” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM).