De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam recent met een rapport over beroepsziekten in Nederland. Zij constateerde dat veel bedrijven waar werknemers werken met gevaarlijke stoffen hun zaken niet op orde hebben.