AMSTERDAM Stichting “Meldpunt PURslachtoffers”  stelt de Nederlandse overheid aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaakt door het niet tijdig en adequaat beteugelen van de zeer ernstige gezondheidsgevaren die het gevolg kunnen zijn van gespoten PURisolatie terwijl de overheid zich reeds lang van die gevaren bewust is.