Afgelopen donderdag pleitte de SP met een motie voor een onderzoek naar gespoten PUR door de Gezondheidsraad. Het Meldpunt juicht dit initiatief toe en hoopt van harte dat Minister Ollongren hier gevolg aan zal geven. Al jaren vraagt het Meldpunt om een dergelijk onafhankelijk onderzoek. Tot op heden werden onderzoeken uitgevoerd door de industrie zelf of (mede) op last van de industrie.