Op initiatief van de Duitse overheid heeft ECHA (het Europees Agentschap Chemische Stoffen) verdere beperkingen opgelegd aan het gebruik van diisocyanaten. Zie: