De antwoorden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mw. Ollongren, van 15 maart jl. op vragen van de SP-Kamerleden Beckerman en Van Kent stellen het Meldpunt diep teleur. Met de eerder toegezegde aanpassing van het Bouwbesluit had het Meldpunt nog de hoop, dat deze minister zich het lot van de honderden PUR-slachtoffers zou aantrekken.