Het Meldpunt is blij dat de Tweede Kamerleden Beckerman en Van Kent (beiden SP) zich vastbijten in de PUR-materie. Naar aanleiding van de Cobouwpublicaties stelden zij aanvullende vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de risico’s van gespoten purschuim (ingezonden 21 februari 2018).