De Tweede Kamerleden Beckerman en Van Kent (beiden SP) hebben aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamervragen gesteld over de risico’s voor de volksgezondheid van gespoten purschuim (ingezonden 18 januari 2018).