De provincie Zuid-Holland doet aangifte vanwege het incident bij de Dordtse fabriek Chemours afgelopen weekend waarbij een kleine hoeveelheid van het gifgas perfluorisobuteen (pfib) vrijkwam.