voornamelijk als het om giftige stoffen gaat. Volgens demissionair staatsecretaris, Sharon Dijksma, moeten deze stoffen o.a. hormoonverstorende stoffen sneller onderzocht worden. Het Meldpunt PURslachtoffers betreurt deze gang van zaken maar spreekt de hoop uit dat de veiligheid en gezondheid van mensen zullen prevaleren boven de industriebelangen.