Het vijf jaar geleden gesloten Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw (2012) heeft een flinke bijdrage geleverd aan het terugbrengen van het energiegebruik. Maar helaas is deze energiebesparing niet zonder gezondheidsschade geweest.