De Monitor schenkt aandacht aan de PUR problematiek.