In oktober 2016 is door Duitse bevoegde autoriteiten REACH een beperkingsvoorstel  (het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen)ingediend omtrent maatregelen voor risicobeheer van diisocyanaten op de werkplek bij ECHA