Storm in een glas water, of sluimerend gevaar onder Nederlandse vloeren?