Op 8 september jl. werd in Medisch Contact aandacht besteed aan het PURprotocol. Thomas Rustemeyer, een van de opstellers ven het protocol, vindt het protocol een goede zaak. Het Meldpunt heeft het protocol afgewezen. Het Meldpunt staat hier ook niet alleen in. Experts wijzen eveneens op de vele tekortkomingen van het protocol en hebben zo hun bedenkingen erbij.