​Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) heeft MDI in de hoogste gevarencategorie geplaatst.