Ministerie, Kennisplatform Gespoten PURschuim en Meldpunt PURslachtoffers zullen vandaag als toehoorders een consensusbijeenkomst voor ‘Ontwikkeling van een evidence-based protocol voor de diagnostiek van gezondheidseffecten door isocyanaten en PUR, gebruikt voor isolatie, bij bewoners en isoleerders ‘ bijwonen.